[ Prijava ]
Pristupno predavanje za studente prve godine studija svih odsjeka Tehničkog fakulteta

Pristupno predavanje za studente prve godine studija svih odsjeka Tehničkog fakulteta će se održati u ponedjeljak 11.10.2021. godine u amfiteatru Tehničkog fakulteta sa početkom u 10:00h.

Info blok
Univerzitet u Bihaću