[ Prijava ]
Akreditacija dva studijska programa na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a dana 22.11.2021. godine donijelo je Rješenje o akreditaciji dva studijska programa na Tehničkom fakultetu. 

Riječ je o akreditaciji studijskog programa Mašinstvo, čije se Rješenje o akreditaciji u cjelosti nalazi na sljedećem linku, kao i o akreditaciji studijskog programa Drvno-industrijsko inženjerstvo, čije se Rješenje o akreditaciji nalazi na sljedećem linku.
Info blok