[ Prijava ]
Objavljen u Četvrtak, 02.06.2022 u 14:39, prije 1 godina 8 mjeseci 3 sedmica 6 dana 4 sati 5 minuta 14 sekunde
Potpisivanje ugovora o poslovnoj i stručnoj saradnji sa firmom EXCLUSIVE LINGERIE d.o.o. Banja Luka

S ciljem unapređenja saradnje kao i razmjene iskustva i informacija između privrede i obrazovne institucije te uspostavljanja novih poslovnih kontakata, Tehnički fakultet u Bihaću je potpisao ugovor o saradnji sa firmom EXCLUSIVE LINGERIE d.o.o. Banja Luka.

U cilju razvoja međusobne saradnje i potpore svojim poslovnim planovima ugovorne strane su se dogovorile o razvoju poslovne saradnje, te edukacije putem stručne prakse, seminara...


Info blok