[ Prijava ]
Objavljen u Utorak, 11.10.2022 u 13:13, prije 5 mjeseci 3 sedmica 1 dana 21 sati 33 minuta 46 sekunde
Odbrana Projekta doktorske disertacije iz tehničkih nauka kandidata Aldina Bjelića, dipl.ing.maš.

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 07. novembra 2022. godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana Projekta doktorske disertacije iz tehničkih nauka kandidata Aldina Bjelića, dipl.ing.maš. na temu: „Optimizacija parametara obradivosti masivnog drveta u procesu blanjanja na CNC mašinama“ , pred komisijom:

Predsjednik: Emeritus prof.dr.sc. Salah Eldien Omer,
Članovi: prof.dr. Atif Hodžić, potencijalni mentor,
prof.dr. Murčo Obućina, član,  
prof.dr. Marija Đurković, član,
prof.dr. Mladen Furtula, član,.

Projekat doktorske disertacije može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb Bihać i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću.
Pristup odbrani je slobodan.

Info blok
Univerzitet u Bihaću