[ Prijava ]
Objavljen u Petak, 14.07.2023 u 11:40, prije 11 mjeseci 2 sedmica 11 sati 35 minuta 39 sekunde
Konačna rang lista kandidata prvog prijavnog roka

Konačna rang lista kandidata prvog prijavnog roka za upis u prvu (I) godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je dostupna na linku KonacnaRangLista.PDF

Kandidati koji su zadovoljili kriterije konkursa u prvom prijavnom roku, mogu započeti upis u prvu (I) godinu prvog i drugog ciklusa studija od ponedjeljka, 17.7.2023. godine.

Prijave kandidata za upis u prvu (I) godinu prvog i drugog ciklusa studija na svim odsjecima Tehničkog fakulteta u drugom prijavnom roku, započinju od ponedjeljka, 17.7.2023. godine. Prijem dokumenata vrši se svakog radnog dana. Za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora prijave je moguće slati poštom.


Info blok