[ Prijava ]
Riječ dekana

Poštovani kolegice i kolege, dobro došli na Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Tehnički fakultet u Bihaću danas izvodi stručne studije u skladu s Bolonjskim procesom.
Studij se izvodi u tri ciklusa, prvi ciklus je dodiplomski studij koji traje četiri godine, uz sticanje 240 ECTS bodova, drugi ciklus je diplomski studij koji traje jednu godinu uz sticanje 60 ECTS bodova i treći ciklus je postdiplomski studij koji traje tri godine, uz sticanje 180 ECTS bodova.


Vašim upisom na neki od smjerova Tehničkog fakulteta pridružili ste se skupini od preko 3.000 studenata TFB -a.

Studijski programi Tehničkog fakulteta u Bihaću su sastavljeni na način koji omogućava optimalnu kombinaciju količine bazičnog teoretskog znanja potrebnog za ovladavanje strukom i količine modernih spoznaja te stručnih vještina koje omogućuju da vi, u relativno kratkom roku, budete sposobni u potpunosti odgovoriti zahtjevima vaše buduće radne okoline.

Područje koje ste izabrali kao buduću profesiju je u stalnom napredovanju i razvoju, pa se i od svih nas zahtijeva da cijeli svoj radni vijek nosimo obvezu stalnog učenja i proširivanja našeg znanja. To je naša obveza, ali i veliki privilegij, budite ponosni tom činjenicom.

Vaši rezultati u učenju, svladavanju predviđenog gradiva, ali i vaše aktivno sudjelovanje u cjelokupnom studentskom životu TFB-a, bit će vaš veliki doprinos u borbi za ravnopravni tretman svih fakulteta i njihovih studenata.

Želim vam puno uspjeha na studiju te veseo i sadržajan studentski život na TFB-u.Dekan TF-a    
Van. prof. dr. Atif Hodžić

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:FAKULTET
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 25223 puta