[ Prijava ]
Upis na fakultet

Prvu godinu studija može upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju.

***

Stranac se može upisati u prvu godinu studija pod istim uvjetima kao i bosanski državljanin ukoliko vlada bosanskim jezikom i zdravstveno je osiguran. Stranac plaća školarinu.

***

Upis se vrši na osnovu konkursa, kojeg objavljuje Univerzitet uz prethodnu saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Konkurs se raspisuje najmanje četiri mjeseca prije početka školske godine.

***

Odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija donosi Vlada na osnovu mišljenja Univerziteta.

***

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu studija polaže prijemni ispit, i to:
 • za upis na obrazovne profile baccalaureat/bachelor mašinstva, smjer proizvodno-konstrukcioni, iz predmeta: matematika i mehanika;
 • za upis na obrazovne profile baccalaureat/bachelor građevine, smjer opšti, iz predmeta: matematika i fizika;
 • za upis na obrazovne profile baccalaureat/bachelor drvne industrije, smjer tehnologija, iz predmeta: matematika i fizika;
 • za upis na obrazovne profile baccalaureat/bachelor elektrotehnike, smjer informatika, iz predmeta: matematika i fizika;
 • za upis na obrazovne profile baccalaureat/bachelor tekstila, smjer dizajn, iz predmeta: crtanje i slikanje, kreiranje tekstila i odjeće i historija umjetnosti;

Programski sadržaji predmeta iz kojih se polaže prijemni ispit usklađeni su sa programskim sadržajima istih predmeta u srednjoj školi.

***

Redoslijed kandidata za upis u prvu godinu navedenih studija utvrđuje se na osnovu općeg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

***

Kandidati koji su primljeni po konkursu dužni su da se upišu u prvu godinu studija najkasnije 15 dana po objavljivanju liste.

***

Status studenta stiče se upisom.
Fakultet upisanom studentu izdaje upisnicu–indeks, kojom dokazuje status studenta.
Potrebni uslovi za polaganje ispita su:
 1. potpis predmetnog nastavnika, kojim se potvrđuje ispunjenje svih obaveza propisanih nastavnim programom,
 2. upisan u tekuću školsku godinu

PRELAZ SA DRUGOG FAKULTETA

Student drugog fakulteta može preći i nastaviti studij ako ispunjava uslove za upis na Fakultet.

***

Uslovi za prelazak sa drugog fakulteta su:
 • da je imao status studenta na fakultetu sa kojeg prelazi,
 • da je osvojio 60 ECTS bodova u prethodnoj studijskoj godini,
 • da snosi troškove studiranja ako se radi o vanrednom studentu.
***

Prelazak sa drugih fakulteta i upis na Fakultet vrši se za redovne studente u toku septembra, a za vanredne studente u toku oktobra.

Info blok
 • Objavljeno u kategorijama:FAKULTET
 • Objavio korisnik Webmaster
 • Pročitana 25300 puta
Univerzitet u Bihaću
Pravilnici