[ Prijava ]
Upis na fakultet

Prvu godinu studija može upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju.

***

Stranac se može upisati u prvu godinu studija pod istim uvjetima kao i bosanski državljanin ukoliko vlada bosanskim jezikom i zdravstveno je osiguran. Stranac plaća školarinu.

***

Upis se vrši na osnovu konkursa, kojeg objavljuje Univerzitet uz prethodnu saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Konkurs se raspisuje najmanje četiri mjeseca prije početka školske godine.

***

Odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija donosi Vlada na osnovu mišljenja Univerziteta.


***

Redoslijed kandidata za upis u prvu godinu navedenih studija utvrđuje se na osnovu općeg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata relevantnih za određeni studijski program.

***

Kandidati koji su primljeni po konkursu dužni su da se upišu u prvu godinu studija najkasnije 15 dana po objavljivanju liste.

***

Status studenta stiče se upisom.
Fakultet upisanom studentu izdaje upisnicu–indeks, kojom dokazuje status studenta.
Potrebni uslovi za polaganje ispita su:
  1. potpis predmetnog nastavnika, kojim se potvrđuje ispunjenje svih obaveza propisanih nastavnim programom,
  2. upisan u tekuću školsku godinu

PRELAZ SA DRUGOG FAKULTETA

Student drugog fakulteta može preći i nastaviti studij ako ispunjava uslove za upis na Fakultet.

***

Uslovi za prelazak sa drugog fakulteta su:
  • da je imao status studenta na fakultetu sa kojeg prelazi,
  • da je osvojio 60 ECTS bodova u prethodnoj studijskoj godini,
  • da snosi troškove studiranja ako se radi o vanrednom studentu.
***

Prelazak sa drugih fakulteta i upis na Fakultet vrši se za redovne studente u toku septembra, a za vanredne studente u toku oktobra.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:FAKULTET
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 56150 puta