[ Prijava ]
Objavljen u Ponedeljak, 07.11.2016 u 10:44, prije 2 godina 2 mjeseci 1 sedmica 3 dana 10 sati 12 minuta 44 sekunde
Odbrana magistarskog/master rada kandidata Muharema Bašanovića, BSc. elektrotehnike smjer informatika.

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 16.12.2016. godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Muharema Bašanovića, bachelera elektrotehnike smjer Informatika na temu:


 "AUTOMATIZACIJA UPRAVLJANJA NEFUNKCIONALNIM ZAHTJEVIMA KOD PROCESA VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA" 

pred komisijom:

    Prof. dr. Ramo Šendelj, predsjednik, 
    Univerzitet Donja Gorica,Crna Gora,
    Doc. dr. Ivana Ognjanović, mentor
    Univerzitet Donja Gorica,Crna Gora,
    Doc. dr. Edin Mujčić, član
    Univerzitet u Bihaću Tehnički fakultet.

Info blok
Univerzitet u Bihaću