[ Prijava ]
Elektrotehnički odsjek
Strana 1 od 5 pp12345pp
Odbrana Magistarskog/master rada kandidata Samira Alagića, BA elektrotehnike
Objavljena u Četvrtak, 04.04.2019 u 10:51 u kategorijama Odbrane radova, Vijesti, Aktualne vijesti, Elektrotehnički odsjek | pročitana 379 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 11.05.2019 godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Samira Alagića, BA elektrotehnike: "PRIMJENA BOOTSTRAP I JAVA SERVER FACES OKVIRA KAO FRONT-END-a U RAZVOJU WEB APLIKACIJE" pred komisijom:

Raspored nastave za ljetni semestar 2018/2019
Objavljena u Četvrtak, 28.02.2019 u 08:34 u kategorijama Drvnoindustrijski odsjek, Vijesti, Aktualne vijesti, Mašinski odsjek, Tekstilni odsjek, Građevinski odsjek, Elektrotehnički odsjek | pročitana 1390 puta |

Raspored nastave za ljetni semestar 2018/2019

Odbrana Magistarskog/master rada kandidatkinje Ermine Bećirspahić
Objavljena u Utorak, 15.01.2019 u 08:41 u kategorijama Odbrane radova, Vijesti, Aktualne vijesti, Elektrotehnički odsjek | pročitana 516 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 07.02.2019 godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Ermine Bećirspahić, BA elektrotehnike smjer informatika, pod nazivom....

Edukacija i podjela korisnički naloga za studente I godine studija 2018/2019 na svim odsjecima
Objavljena u Srijeda, 24.10.2018 u 11:37 u kategorijama Građevinski odsjek, Mašinski odsjek, Aktualne vijesti, Tekstilni odsjek, Vijesti, Drvnoindustrijski odsjek, Elektrotehnički odsjek | pročitana 823 puta |

Edukacija i podjela korisnički naloga za studente I godine studija 2018/2019 na svim odsjecima, za korištenje Info servisa održati će se u ponedjeljak 29.10.2018. godine sa početkom u 13:00 u Amfiteatru.

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2018/19 godine
Objavljena u Ponedeljak, 15.10.2018 u 12:10 u kategorijama Aktualne vijesti, Elektrotehnički odsjek, Mašinski odsjek, Građevinski odsjek, Drvnoindustrijski odsjek, Tekstilni odsjek | pročitana 826 puta |

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2018/19 godine

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2018/19
Objavljena u Petak, 12.10.2018 u 09:08 u kategorijama Drvnoindustrijski odsjek, Mašinski odsjek, Elektrotehnički odsjek, Tekstilni odsjek, Građevinski odsjek, Aktualne vijesti, Vijesti | pročitana 1332 puta |

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2018/19

Završeni eksterni samoevaluacijski izvještaji za provedenu samoevaluaciju studijskih programa I ciklusa
Objavljena u Četvrtak, 10.05.2018 u 14:47 u kategorijama Tekstilni odsjek, Mašinski odsjek, Građevinski odsjek, Aktualne vijesti, Vijesti, Elektrotehnički odsjek, Drvnoindustrijski odsjek, Fakultet | pročitana 905 puta |

Završeni eksterni samoevaluacijski izvještaji za provedenu samoevaluaciju studijskih programa I ciklusa

Najveći evropski kongres za developere i IT stručnjake - We are developers
Objavljena u Utorak, 08.05.2018 u 08:13 u kategorijama Aktualne vijesti, Elektrotehnički odsjek | pročitana 579 puta |

Najveći evropski kongres za developere i IT stručnjake - We are developers

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Amela Toromana, dipl.ing.elektrotehnike, smjer informatika
Objavljena u Utorak, 17.04.2018 u 12:05 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Elektrotehnički odsjek, Odbrane radova | pročitana 931 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 10.05.2018 godine u 12:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Amela Toromana, dipl.ing.elektrotehnike, smjer informatika na temu: "PRIMJENA PLC-a SIEMENS SIMATIC S7-300 ZA UPRAVLJANJE INTELIGENTNIM SEMAFORIMA" ....

Strana 1 od 5 pp12345pp