[ Prijava ]
Ured za projekte i međunarodnu saradnju

Voditelj ureda

Ured za projekte i međunarodnu suradnju Tehničkog fakulteta u Bihaću osniva se sa ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa sa univerzitetima i ostalim srodnim ustanovama u Europi i svijetu kao i u cilju koordinacije domaćih i inostranih projekata.

Misija ureda je:
 • razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu
 • poticanje mobilnosti studenata, univerzitetskih profesora i nenastavnoga osoblja
 • razvoj aktivnosti vezanih uz domaće i međunarodne obrazovne projekte
 • saradnja sa ostalim fakultetima Univerziteta u Bihaću s ciljem poboljšanja razine i uvjeta odvijanja međunarodnih aktivnosti


Zadaci i aktivnosti Ureda su:
 • stalno istraživati sve raspoložive projekte s osiguranim fondovima,
 • raditi na potrebnoj edukaciji svih zaposlenika u vezi njihova uključivanja ili izvršavanja dijela eventualnih obveza
 • raditi na određivanju i uspostavi partnera iz drugih država
 • kroz bilaterarne dogovore pripremati sa partnerima sporazume-ugovore za potpisivanje
 • stalno kontaktirati s voditeljima odsjeka o pitanjima saradnje
 • pratiti međunarodne konferencije, skupove, seminare i upoznavati sa istima dekana i Naučno – nastavno vijeće
 • analizirati mogućnosti obavljanja stručne prakse kod inozemnog partnera
 • pripremiti i otvoriti link o projektima i međunarodnoj suradnji na web stranici Fakulteta
 • predlagati prilagođavanje studentske službe međunarodnoj razini
 • predlagati eventualne brošure i na engleskom jeziku
 • nastojati animirati kolegice i kolege sa znanjem engleskog jezika da se što više uključuju u razne oblike međunarodne suradnje
 • pružanje informativne, i stručne pomoći pri prijavi, vođenju i sudjelovanju u Evropskim i drugim međunarodnim programima
 • po potrebi a minimalno jednom godišnje podnosti Izvještaj o radu Naučno-nastavnom vijeću

Info blok