[ Prijava ]
Vanredni prof. dr. Bahrudin Hrnjica

Rođen Orašcu, općina Bihać, 1972. godine, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje.
Doktorsku disertaciju iz područja mehanike loma, matematičkog modeliranja i numeričke analize odbranio je 2014. godine, a naredne godine započinje rad na Tehničkom fakultetu u svojstvu docenta na oblasti Opće mašinstvo. 
Drži nastavu na prvom i drugom ciklusu iz predmeta: Metoda konačnih elemenata, Simulacija i Modeliranje, Nacrtna geometrija i Osnove mašinstva, te Matematičko modeliranje i eksperimentalne metode. 
Kao autor i koautor objavio je nekoliko knjiga i poglavlja na bosanskom i engleskom jeziku: Nacrtna Geometrija (2016), Optimized Genetic Programming Applications: Emerging Research and Opportunities (2018), Metoda konačnih elemenata (2022), Advances in Production Engineering & Management (2020), Energy Demand Forecasting Using Deep Learning (2020), Explainable AI in Manufacturing: A Predictive Maintenance Case Study (2021).
Nekoliko istraživačkih radova iz područja Mašinskog učenja i modeliranja u prestižnim svjetskim časopisima: Genetic programming in water resources engineering: A state-of-the-art review (2018, Journal of Hydrology), Lake Level Prediction using Feed Forward and Recurrent Neural Networks (2019, Water Resources Management), Innovative and successive average trend analysis of temperature and precipitation in Osijek, Croatia (2021, Theoretical and Applied Climatology), A new multi-objective optimization approach for process parameters optimization during numerical simulation of quenching steel parts (2022, Advances in Production Engineering & Management). 
Područje interesovanja su numerička analiza, te razvoj prediktivnih modela pomoću mašinskog i dubokog učenja. Radi u različitim multidisciplinarnim timovima sa zadatkom optimizacije i odabira ML algoritma i izrada modela. Poznaje nekoliko programskih jezika, i autor je nekoliko open source projekata. Microsoftov je ekspert (MVP) za razvojne tehnologije od 2011. godine.


Edukacija i akademske titule
STEPEN NAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija "Numeričko evolucijski pristup određivanja parametara mehanike loma posuda pod pritiskom", 24.04.2014. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.
Magistar nauka, teza "Procijena integriteta i preostalog vijeka trajanja posuda pod pritiskom", 09.05.2012. godine., Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
Diplomski studij “Prilog analizi tehnike simuliranja robota u 3D”, 21.06.2001. god., Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

Naučno istraživački rad
Podatke o naučno-istraživačkom radu možete pogledati na sljedećem linku

Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.


Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Amel Džanić
  • Pročitana 5166 puta