[ Prijava ]
Profesori
Strana 1 od 3 pp123pp
Vanredni prof. dr. Bahrudin Hrnjica
Objavljena u Utorak, 05.04.2022 u 11:51 u kategorijama Profesori | pročitana 4743 puta |

Rođen u Orašcu, općina Bihać, 07.11.1972. godine. Osnovnu školu završava u rodnom mjestu, a 1991. godine završava Gimnaziju u Bihaću. Kroz srednju školu profilirao kao nadareni učenik u području matematike učestvujući na općinskim, regionalnim i republičkim takmičenjima. Završetkom srednje škole upisao studij na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kojeg,....

Doc.dr. Aladin Crnkić
Objavljena u Srijeda, 23.12.2020 u 13:19 u kategorijama Profesori | pročitana 7133 puta |

Rođen 23.04.1987. godine u Bihaću. Osnovnu školu i Opću gimnaziju je završio u Bihaću s odličnim uspjehom. Upisao je Pedagoški fakultet, smjer Matematika i informatika. U toku studija dobivao je mnoge pohvale i priznanja, a najveće je priznanje od Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja. Zvanje ...

Van. prof. dr. Minka Ćehić
Objavljena u Četvrtak, 09.07.2020 u 14:14 u kategorijama Profesori | pročitana 5094 puta |

Rođena je 19.avgusta 1964. godine u Velenju, R Slovenija. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Bihaću, a Mašinski fakultet, odsjek Mehanička tehnologija drveta u Sarajevu (diplomirala je 21. aprila 1989. god.). Po završetku studija zapošljava se u ŠIPAD DP „BINA” u Bihaću, gdje obavljala poslove tehnologa strojne obrade drveta u RJ Tvornica masivnog namještaja.....

Van. prof. dr Damir Hodžić
Objavljena u Ponedeljak, 24.02.2020 u 10:54 u kategorijama Profesori | pročitana 7581 puta |

Damir Hodžić, rođen je 21.01.1976. godine u Banjaluci. Osnovnu školu završio je u Banjaluci a Srednju mješovitu elektrotehničku školu u Bihaću. U septembru 1999. godine upisao je Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, mašinski smjer, ....

Van. prof. dr Ermin Husak
Objavljena u Ponedeljak, 24.02.2020 u 09:13 u kategorijama Profesori | pročitana 5059 puta |

Assistant professor Ermin Husak obtained BSc in Mechanical engineering from Technical faculty, University of Bihać in 2004, MSc in Mechanics also from Technical faculty University of Bihać in 2011 and PhD from Universty of “Džemal Bijedić” Mostar in 2016. His thesis topic was Optimization in Calculation of the Complex Elastic Systems and a Comparative Analysis Using Classical and Modern Methods....

Van. prof. dr. Fatka Kulenović
Objavljena u Utorak, 24.12.2019 u 09:10 u kategorijama Profesori | pročitana 1699 puta |

Fatka Kulenović rođena je u Bihaću 20 januara 1971 godine. Osnovnu školu i Gimnaziju smjer matematičko-fizičko-računarski završila je u Bihaću s odličnim uspjehom. Nakon srednje škole upisala je i uspješno završila Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, smjer profesor matematike i informatike...

Doc. dr. Jasna Hamzabegović
Objavljena u Utorak, 13.11.2018 u 08:48 u kategorijama Profesori | pročitana 2812 puta |

Doc. dr. Jasna Hamzabegović

Prof. dr. Sanin Džidić, dipl. ing. građ.
Objavljena u Utorak, 26.09.2017 u 10:05 u kategorijama Profesori | pročitana 3701 puta |

Prof. dr. Sanin Džidić, dipl. ing. građ. – Doktor tehničkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Vanredni profesor iz oblasti betonskih konstrukcija na Građevinskom odsjeku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Uža naučna oblast - betonske konstrukcije i uticaj požara na različite vrste građevinskih konstrukcija i reakcija na vatru građevinskih materijala. ...

Doc. dr. Seid Žapčević
Objavljena u Četvrtak, 18.12.2014 u 10:35 u kategorijama Profesori | pročitana 4810 puta |

Rođen je 04.06.1956. godine u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Srednju tehničku školu, mašinskog smjera, završava odličnim uspjehom, 1976. godine. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, 2001. godine je ...

dr. sc. Edin Mujčić, van. prof.
Objavljena u Srijeda, 17.12.2014 u 10:12 u kategorijama Profesori | pročitana 7597 puta |

Edin Mujčić rođen je 1973.godine u Tuzli. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio je u Tuzli, nakon čega se 1993.godine upisao na Fakultet elektrotehnike u Tuzli. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli 1998. odnosno 2005. godine respektivno. Postdiplomski doktorski s...

Strana 1 od 3 pp123pp