[ Prijava ]
Asistent Nejra Mesić

Nejra Mesić 
062 933 800
nejra.mesic@unbi.ba

 

Nejra Mesić je rođena u Bihaću 03.12.1993. godine. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završila je kao učenik generacije u Cazinu. Na Pedagoškom fakultetu u Bihaću, 29.01.2018. godine uspješno je odbranila diplomski rad na temu “Razvoj softvera za pomoć djeci s teškoćama u učenju matematike” te stekla zvanje bachelor matematike i informatike. Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada. Radila je u osnovnoj i srednjoj školi, lokalnoj radio-televiziji te kao spoljni saradnik na Tehničkom fakultetu u Bihaću.  
U akademskoj 2019/2020. uposlena je na Elektrotehničkom odsjeku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Trenutno je na postdiplomskom studiju, smjer Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije. Područja njenog istraživanja su web programiranje, mašinsko učenje i širokopojasne tehnologije. Sudjelovala je na više konferencija iz stručnih oblasti.  


Nejra Mesić was born in Bihać on december 03rd 1993. She finished her Primary and Secondary School for electrical engineer in Cazin as a top class student. On Teacher training college in Bihać, january 29.th 2018 she sucesussfully defended her thesis on the subject: "Development of the softver used to help the children with difficulties in mathematics" and succesfully became bachelor of mathematics and informatics. She is a winner of many awards and acknowledgments. After getting her degree she worked in elementary and secondary school, city radio station and as the external asocciate on the faculty.
In Academic 2019/2020. she became an assistent on electrotechnical department of Faculty of Engineering in Bihać. Currently she is on her postgraduate study, course Digital Broadcasting and Broadband Technology. Her areas of research interests include web programming, machine learning and broadband technologies. She attended several conferences in her field of expertise.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:ASISTENTI
  • Objavio korisnik Amel Džanić
  • Pročitana 2034 puta