[ Prijava ]
Asistenti
Strana 1 od 1 pp1pp
Asistent Nejra Mesić
Objavljena u Ponedeljak, 24.02.2020 u 09:30 u kategorijama Asistenti | pročitana 1039 puta |

Nejra Mesić je rođena u Bihaću 03.12.1993. godine. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završila je kao učenik generacije u Cazinu. Na Pedagoškom fakultetu u Bihaću, 29.01.2018. godine uspješno je odbranila diplomski rad na temu “Razvoj softvera za pomoć djeci s teškoćama u učenju matematike” te stekla zvanje bachelor matematike i informatike....

Amel Toroman, dipl. ing. el.
Objavljena u Četvrtak, 30.04.2015 u 08:23 u kategorijama Nastavno osoblje, Asistenti | pročitana 4623 puta |

Amel Toroman rođen je 28.07.1986. godine u Bosanskoj Krupi. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio je u Bihaću, nakon čega se 2005. godine upisao na Tehnički fakultet u Bihaću, odsjek Elektrotehnika smjer Informatika. Diplomirao je 22.01.2011. godine na Tehničkom fakultetu u Bihaću, na isto...

Doc. dr. Alma Oračević
Objavljena u Petak, 07.12.2012 u 11:46 u kategorijama Asistenti | pročitana 7089 puta |

Rođena 01.07. 1985. god. u Bihaću, gdje je završila osnovnu i srednju školu "Gimnazija" Bihać sa odličnim uspjehom. Upisala Tehnički fakultet u Bihaću 2004/2005 godine, smjer Informatika, gdje je diplomirala 2009 godine sa izvrsnim uspjehom i proglašena studentom generacije, nakon čega zasniva radni...

Dejla Ramić, akad. prod. diz.
Objavljena u Srijeda, 05.12.2012 u 12:08 u kategorijama Asistenti | pročitana 4483 puta |

Edukacija i akademske titule STEPEN NAZIV TEZE Diplomski studij 2008. Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo Curriculum Vitae (CV) Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Strana 1 od 1 pp1pp