[ Prijava ]
Objavljen u Srijeda, 16.09.2020 u 11:51, prije 3 godina 5 mjeseci 1 sedmica 4 dana 6 sati 45 minuta 9 sekunde
Javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata Redže Hasanagića, MA drvne industrije

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 20. oktobra 2020. godine u 13 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka  kandidata Redže Hasanagića, MA drvne industrije  na temu:


„Optimizacija parametara termičke modifikacije konstrukcijskog drveta i njihov uticaj na čvrstoću savijanja i istezanja“ ,   

pred komisijom: 
                
Predsjednik:
Emeritus prof.dr.sc. Salah Eldien Omer, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,  
Članovi:
Van.prof.dr. Atif Hodžić, mentor, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,   
Red.prof.dr. Miha Humar,član, Biotehnološki fakultet Univerziteta u Ljubljani,
Red.prof.dr. Marko Petrič, član, Biotehnološki fakultet Univerziteta u Ljubljani,
Van.prof.dr. Minka Ćehić, član, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.  

Doktorski rad  može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb Bihać i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću.
Pristup odbrani je slobodan.

Tekst oglasa možete preuzeti sa sljedećeg linka:Odbrana-dr-RH.pdf

Info blok