[ Prijava ]
Odbrane radova
Strana 1 od 6 pp123456pp
Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Elme Đuzelić, BA Građevine
Objavljena u Četvrtak, 05.11.2020 u 12:13 u kategorijama Odbrane radova, Aktualne vijesti, Vijesti | pročitana 288 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 13.11.2020 godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Elme Đuzelić, BA Građevine na temu: "Analiza saobraćaja sa prijedlogom rješenja povećanja kapaciteta na raskrsnicama u gradu Cazinu"

Javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata Redže Hasanagića, MA drvne industrije
Objavljena u Srijeda, 16.09.2020 u 11:52 u kategorijama Aktualne vijesti, Odbrane radova, Vijesti, Drvnoindustrijski odsjek | pročitana 615 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 20. oktobra 2020. godine u 13 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata Redže Hasanagića, MA drvne industrije na temu...

Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Elmase Aldžić, BA Drvne industrije
Objavljena u Četvrtak, 23.07.2020 u 08:42 u kategorijama Drvnoindustrijski odsjek, Aktualne vijesti, Vijesti, Odbrane radova | pročitana 600 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 03.09.2020 godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Elmase Aldžić, BA Drvne industrije na temu: "Eksperimentalna analiza i modeliranje uticaja kinematičkih veličina na hrapavost obrađene površine"

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Hasan Talić, BA Drvne industrije
Objavljena u Ponedeljak, 16.12.2019 u 08:13 u kategorijama Odbrane radova, Drvnoindustrijski odsjek, Vijesti, Aktualne vijesti | pročitana 1783 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 10.01.2020 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Hasana Talića, BA Drvne industrije na temu: "IZBOR MATERIJALA NA BAZI DRVETA ZA IZRADU MONTAŽNIH OBJEKATA" ...

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Elvina Okugića, BA Drvne industrije
Objavljena u Ponedeljak, 16.12.2019 u 08:10 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Drvnoindustrijski odsjek, Odbrane radova | pročitana 1560 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 09.01.2020 godine u 12:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Elvina Okugića, BA Drvne industrije na temu: "ANALIZA I OPTIMIZACIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA U PROIZVODNOM POGONU SANI GLOBAL I PRIJEDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE PROCESA" ...

Odbrana Magistarskog/master rada kandidata Mirsada Merdanića, dipl.ing.
Objavljena u Ponedeljak, 28.10.2019 u 08:44 u kategorijama Vijesti, Mašinski odsjek, Aktualne vijesti, Odbrane radova | pročitana 1772 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 23.11.2019 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatae Mirsada Merdanića, dipl.ing.: ...

Odbrana Magistarskog/master rada kandidatkinje Mirsade Selmić, BA građevine
Objavljena u Srijeda, 23.10.2019 u 08:46 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Odbrane radova, Građevinski odsjek | pročitana 1365 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 02.11.2019 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Mirsade Selmić, BA građevine: ...

Odbrana Magistarskog/master rada kandidatata Suvada Joldića, BA građevine
Objavljena u Srijeda, 23.10.2019 u 08:42 u kategorijama Odbrane radova, Aktualne vijesti, Vijesti, Građevinski odsjek | pročitana 1397 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 28.10.2019 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Suvada Joldića, BA građevine: ....

Javna odbrane Projekta doktorske disertacije kandidata Redže Hasanagića
Objavljena u Utorak, 30.07.2019 u 21:16 u kategorijama Odbrane radova, Vijesti, Drvnoindustrijski odsjek, Aktualne vijesti | pročitana 1450 puta |

Javna odbrane Projekta doktorske disertacije kandidata Redže Hasanagića

Odbrana Magistarskog/master rada kandidatkinje Neile Fetić, BA drvne industrije
Objavljena u Četvrtak, 20.06.2019 u 10:09 u kategorijama Vijesti, Odbrane radova, Aktualne vijesti, Drvnoindustrijski odsjek | pročitana 1074 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 18.07.2019 godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Neile Fetić, BA drvne industrije...

Strana 1 od 6 pp123456pp