[ Prijava ]
Odbrane radova
Strana 1 od 4 pp1234pp
Odbrana magistarskog/master rada kandidata Ahmeta Goretića, BA građevine
Objavljena u Petak, 25.05.2018 u 09:27 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Odbrane radova, Građevinski odsjek | pročitana 300 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 29.06.2018 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Ahmeta Goretića, BA građevine ...

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Amela Toromana, dipl.ing.elektrotehnike, smjer informatika
Objavljena u Utorak, 17.04.2018 u 12:05 u kategorijama Odbrane radova, Elektrotehnički odsjek, Vijesti, Aktualne vijesti | pročitana 609 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 10.05.2018 godine u 12:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Amela Toromana, dipl.ing.elektrotehnike, smjer informatika na temu: "PRIMJENA PLC-a SIEMENS SIMATIC S7-300 ZA UPRAVLJANJE INTELIGENTNIM SEMAFORIMA" ....

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Huseina Rošića, dipl.ing.maš
Objavljena u Srijeda, 24.01.2018 u 09:52 u kategorijama Odbrane radova, Vijesti, Aktualne vijesti, Mašinski odsjek | pročitana 1034 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 10. februara 2018. godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr. Huseina Rošića, dipl.ing.maš. na temu: "Dinamička reanaliza strukture alatnih mašina”....

Odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Damira Hodžića
Objavljena u Utorak, 11.10.2016 u 09:01 u kategorijama Odbrane radova, Aktualne vijesti, Vijesti, Mašinski odsjek | pročitana 1828 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 12. novembra 2016. godine u 10 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr.sc. Damira Hodžića, dipl.ing.maš., na temu: "Numeričko-eksperimentalna analiza izvijanja plastične preklopive ambalaže”. .....

Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Meliha Džafić, BSc. građevine.
Objavljena u Utorak, 12.07.2016 u 09:12 u kategorijama Građevinski odsjek, Vijesti, Odbrane radova, Aktualne vijesti | pročitana 1542 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 16.09.2016 godine u 10 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Melihe Džafić, bachelera građevine na temu: "PROBLEMATIKA INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH I GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA PRILIKOM IZGRADNJE TUNELA VIJENAC NA KORIDORU VC" ...

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Anela Toromana, BSc. el.
Objavljena u Četvrtak, 10.03.2016 u 08:35 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Odbrane radova, Elektrotehnički odsjek | pročitana 1915 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 31.03.2016 godine u 12 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Alena Toromana, bachelera elektrotehnike na temu: "KVALITET SERVISA ...

Objava odbrane doktorata mr. sci Mirzeta Beganovića
Objavljena u Četvrtak, 03.03.2016 u 10:12 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Odbrane radova, Mašinski odsjek | pročitana 1750 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 26.marta 2016.godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr. sc. Mirzeta Beganovića, dipl.ing.maš., na temu: "Eksperimentalno-numerička analiza i matematičko modeliranje kritične krutosti prstena cijevi od kompozitnih materijala”.

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Alena Hodžića, BSc. el.
Objavljena u Četvrtak, 03.03.2016 u 10:11 u kategorijama Elektrotehnički odsjek, Aktualne vijesti, Odbrane radova, Vijesti | pročitana 1708 puta |

Na Tehnickom fakultetu Univerziteta u Bihacu, dana 10. marta 2016. godine u 10 sati, u prostorijama Tehnickog fakulteta, održat ce se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Alena Hodžića, bachelera elektrotehnike na temu: "UPRAVLJANJE TELEOPERACIJSKIM SISTEMOM ZASNOVANO NA UPOTREBI METODE...

Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Aldijane Mahmić, BSc. gr.
Objavljena u Četvrtak, 03.03.2016 u 10:11 u kategorijama Vijesti, Odbrane radova, Građevinski odsjek, Aktualne vijesti | pročitana 1177 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 31,03,2016 godine u 12 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Aldijane Mahmić, bachelera građevinarstva na temu: "KORIŠTENJE RAZLIČITIH AGREGATA U CILJU POSTIZANJA OPTIMALNIH SVOJSTAVA...

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Fadila Pašića, BSc. maš.
Objavljena u Petak, 18.12.2015 u 12:13 u kategorijama Vijesti, Aktualne vijesti, Odbrane radova | pročitana 1321 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 19. januara 2016. godine u 11 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Fadila Pašića , bachelera mašinstva na temu:"ISPITIVANJE KONSTRUKCIJE KABINE BULDOŽERA".

Strana 1 od 4 pp1234pp