[ Prijava ]
Odbrane radova
Strana 1 od 4 pp1234pp
Odbrana Magistarskog/master rada kandidata Samira Alagića, BA elektrotehnike
Objavljena u Četvrtak, 04.04.2019 u 10:51 u kategorijama Vijesti, Odbrane radova, Aktualne vijesti, Elektrotehnički odsjek | pročitana 215 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 11.05.2019 godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Samira Alagića, BA elektrotehnike: "PRIMJENA BOOTSTRAP I JAVA SERVER FACES OKVIRA KAO FRONT-END-a U RAZVOJU WEB APLIKACIJE" pred komisijom:

Odbrana Magistarskog/master rada kandidatkinje Ermine Bećirspahić
Objavljena u Utorak, 15.01.2019 u 08:41 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Odbrane radova, Elektrotehnički odsjek | pročitana 424 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 07.02.2019 godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Ermine Bećirspahić, BA elektrotehnike smjer informatika, pod nazivom....

Odbrana Magistarskog/master rada kandidatkinje Edine Duranović
Objavljena u Četvrtak, 25.10.2018 u 09:48 u kategorijama Vijesti, Građevinski odsjek, Aktualne vijesti, Odbrane radova | pročitana 460 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 24.11.2018 godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Edine Duranović, BA građevine, pod nazivom ....

Odbrana Magistarskog/master rada kandidata Amela Džanića, dipl.ing.el
Objavljena u Petak, 12.10.2018 u 09:06 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Odbrane radova | pročitana 285 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 09.11.2018 godine u 14:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Amela Džanića, diplomiranog inžinjera elektrotehnike...

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Ahmeta Goretića, BA građevine
Objavljena u Petak, 25.05.2018 u 09:27 u kategorijama Građevinski odsjek, Odbrane radova, Vijesti, Aktualne vijesti | pročitana 670 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 29.06.2018 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Ahmeta Goretića, BA građevine ...

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Amela Toromana, dipl.ing.elektrotehnike, smjer informatika
Objavljena u Utorak, 17.04.2018 u 12:05 u kategorijama Vijesti, Odbrane radova, Aktualne vijesti, Elektrotehnički odsjek | pročitana 879 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 10.05.2018 godine u 12:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Amela Toromana, dipl.ing.elektrotehnike, smjer informatika na temu: "PRIMJENA PLC-a SIEMENS SIMATIC S7-300 ZA UPRAVLJANJE INTELIGENTNIM SEMAFORIMA" ....

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Huseina Rošića, dipl.ing.maš
Objavljena u Srijeda, 24.01.2018 u 09:52 u kategorijama Odbrane radova, Aktualne vijesti, Vijesti, Mašinski odsjek | pročitana 1329 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 10. februara 2018. godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr. Huseina Rošića, dipl.ing.maš. na temu: "Dinamička reanaliza strukture alatnih mašina”....

Odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Damira Hodžića
Objavljena u Utorak, 11.10.2016 u 09:01 u kategorijama Mašinski odsjek, Aktualne vijesti, Odbrane radova, Vijesti | pročitana 2138 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 12. novembra 2016. godine u 10 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr.sc. Damira Hodžića, dipl.ing.maš., na temu: "Numeričko-eksperimentalna analiza izvijanja plastične preklopive ambalaže”. .....

Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Meliha Džafić, BSc. građevine.
Objavljena u Utorak, 12.07.2016 u 09:12 u kategorijama Aktualne vijesti, Odbrane radova, Vijesti, Građevinski odsjek | pročitana 1796 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 16.09.2016 godine u 10 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Melihe Džafić, bachelera građevine na temu: "PROBLEMATIKA INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH I GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA PRILIKOM IZGRADNJE TUNELA VIJENAC NA KORIDORU VC" ...

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Anela Toromana, BSc. el.
Objavljena u Četvrtak, 10.03.2016 u 08:35 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Odbrane radova, Elektrotehnički odsjek | pročitana 2171 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 31.03.2016 godine u 12 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Alena Toromana, bachelera elektrotehnike na temu: "KVALITET SERVISA ...

Strana 1 od 4 pp1234pp