[ Prijava ]
Odbrane radova
Strana 1 od 4 pp1234pp
Odbrana Magistarskog/master rada kandidatkinje Edine Duranović
Objavljena u Četvrtak, 25.10.2018 u 09:48 u kategorijama Odbrane radova, Vijesti, Građevinski odsjek, Aktualne vijesti | pročitana 265 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 24.11.2018 godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Edine Duranović, BA građevine, pod nazivom ....

Odbrana Magistarskog/master rada kandidata Amela Džanića, dipl.ing.el
Objavljena u Petak, 12.10.2018 u 09:06 u kategorijama Odbrane radova, Aktualne vijesti, Vijesti | pročitana 122 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 09.11.2018 godine u 14:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Amela Džanića, diplomiranog inžinjera elektrotehnike...

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Ahmeta Goretića, BA građevine
Objavljena u Petak, 25.05.2018 u 09:27 u kategorijama Vijesti, Građevinski odsjek, Aktualne vijesti, Odbrane radova | pročitana 496 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 29.06.2018 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Ahmeta Goretića, BA građevine ...

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Amela Toromana, dipl.ing.elektrotehnike, smjer informatika
Objavljena u Utorak, 17.04.2018 u 12:05 u kategorijama Aktualne vijesti, Elektrotehnički odsjek, Odbrane radova, Vijesti | pročitana 734 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 10.05.2018 godine u 12:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Amela Toromana, dipl.ing.elektrotehnike, smjer informatika na temu: "PRIMJENA PLC-a SIEMENS SIMATIC S7-300 ZA UPRAVLJANJE INTELIGENTNIM SEMAFORIMA" ....

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Huseina Rošića, dipl.ing.maš
Objavljena u Srijeda, 24.01.2018 u 09:52 u kategorijama Odbrane radova, Vijesti, Mašinski odsjek, Aktualne vijesti | pročitana 1198 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 10. februara 2018. godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr. Huseina Rošića, dipl.ing.maš. na temu: "Dinamička reanaliza strukture alatnih mašina”....

Odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Damira Hodžića
Objavljena u Utorak, 11.10.2016 u 09:01 u kategorijama Odbrane radova, Mašinski odsjek, Aktualne vijesti, Vijesti | pročitana 1990 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 12. novembra 2016. godine u 10 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr.sc. Damira Hodžića, dipl.ing.maš., na temu: "Numeričko-eksperimentalna analiza izvijanja plastične preklopive ambalaže”. .....

Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Meliha Džafić, BSc. građevine.
Objavljena u Utorak, 12.07.2016 u 09:12 u kategorijama Vijesti, Građevinski odsjek, Odbrane radova, Aktualne vijesti | pročitana 1658 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 16.09.2016 godine u 10 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Melihe Džafić, bachelera građevine na temu: "PROBLEMATIKA INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH I GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA PRILIKOM IZGRADNJE TUNELA VIJENAC NA KORIDORU VC" ...

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Anela Toromana, BSc. el.
Objavljena u Četvrtak, 10.03.2016 u 08:35 u kategorijama Vijesti, Odbrane radova, Aktualne vijesti, Elektrotehnički odsjek | pročitana 2033 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 31.03.2016 godine u 12 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Alena Toromana, bachelera elektrotehnike na temu: "KVALITET SERVISA ...

Objava odbrane doktorata mr. sci Mirzeta Beganovića
Objavljena u Četvrtak, 03.03.2016 u 10:12 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Mašinski odsjek, Odbrane radova | pročitana 1910 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 26.marta 2016.godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr. sc. Mirzeta Beganovića, dipl.ing.maš., na temu: "Eksperimentalno-numerička analiza i matematičko modeliranje kritične krutosti prstena cijevi od kompozitnih materijala”.

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Alena Hodžića, BSc. el.
Objavljena u Četvrtak, 03.03.2016 u 10:11 u kategorijama Aktualne vijesti, Vijesti, Elektrotehnički odsjek, Odbrane radova | pročitana 1804 puta |

Na Tehnickom fakultetu Univerziteta u Bihacu, dana 10. marta 2016. godine u 10 sati, u prostorijama Tehnickog fakulteta, održat ce se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Alena Hodžića, bachelera elektrotehnike na temu: "UPRAVLJANJE TELEOPERACIJSKIM SISTEMOM ZASNOVANO NA UPOTREBI METODE...

Strana 1 od 4 pp1234pp