[ Prijava ]
Objavljen u Petak, 04.03.2022 u 08:18, prije 2 godina 2 mjeseci 2 sedmica 2 dana 8 sati 11 minuta 55 sekunde
Odbrana Magistarskog/master rada kandidata Sanela Grgića BA građevine

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 25.03.2022 godine u 16:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Sanela Grgića BA građevine na temu:

 "PREGLED I USPOREDBA TIPOVA POTPORNIH ZIDOVA KOD SANACIJE TRUPA CESTE" 

pred komisijom:

    Red.prof.dr. Edis Softić predsjednik komisije,   
    Doc.dr. Mirza Memić, mentor,
    Van.prof.dr. Zlatan Talić , član.

Info blok