[ Prijava ]
Građevinski odsjek
Strana 1 od 4 pp1234pp
Raspored nastave ljetnog semestra 2017/2018 - I ciklus

Zadnja izmjena 09.03.2018. Na sljedećem linku možete pogledati raspored nastave ljetnog semestra za sve odsjeke u akademskoj 2017/2018. godini: Raspored nastave (I ciklus)

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Damira Topića, BSc. bachelora ing.građevine
Objavljena u Ponedeljak, 29.05.2017 u 14:08 u kategorijama Aktualne vijesti, Građevinski odsjek, Vijesti | pročitana 738 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 30.06.2017. godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Damira Topića, bachelera ing.građevine, na temu: "IZRAČUN TAČNOSTI PROBOJA TUNELA PRIMJENOM GPS-a ZA POTREBE TUNELOGRADNJE" ...

OBAVIJEST O GOSTUJUĆIM PREDAVANJIMA prof. dr. Jacek Kwiatkowski, Univerzitet u Varšavi
Objavljena u Petak, 12.05.2017 u 14:25 u kategorijama Građevinski odsjek, Aktualne vijesti, Vijesti | pročitana 724 puta |

bavještavaju se studenti i nastavno osoblje Tehničkog fakulteta da će u periodu od 15. do 22. maja 2017. godine na fakultetu boraviti prof. dr. Jacek Kwiatkowski sa Odsjeka za razvojnu geografiju i prostorno planiranje.U toku posjete profesor će održati predavanja u sljedećim terminima:...

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA DRUGOG (II) CIKLUSA STUDIJA akad. 2016/2017. godine
Objavljena u Petak, 10.02.2017 u 13:12 u kategorijama Aktualne vijesti, Tekstilni odsjek, Vijesti, Mašinski odsjek, Građevinski odsjek, Elektrotehnički odsjek, Drvnoindustrijski odsjek | pročitana 1955 puta |

Upis kandidata u prvi demestar drugog ciklusa studija, na svim odsjecima, vršit će se od 20.02. do 23.02.2017. godine u studentskoj službi fakulteta ....

Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Fatime Veladžić, BSc. građevine.
Objavljena u Utorak, 27.12.2016 u 09:56 u kategorijama Građevinski odsjek, Aktualne vijesti, Vijesti | pročitana 953 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 17.01.2017. godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Fatime Veladžić, bachelera građevine na temu: "EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE I MATEMATIČKO MODELIRANJE RAVNOSTI KOLOVOZA OD RECIKLIRANE ASFALTNE MJEŠAVINE"

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Irnada Kovačevića, BSc. građevine.
Objavljena u Utorak, 27.12.2016 u 09:48 u kategorijama Vijesti, Građevinski odsjek, Aktualne vijesti | pročitana 803 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 14.01.2017. godine u 11:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Irnada Kovačevića, bachelera građevine na temu: "ODREĐIVANJE NAJPOVOLJNIJIH PARAMETARA MINIRANJA OVISNO O FIZIČKO-MEHANIČKIM KARAKTERISTIKAMA KAMENOLOMA U CAZINU"

Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Meliha Džafić, BSc. građevine.
Objavljena u Utorak, 12.07.2016 u 09:12 u kategorijama Vijesti, Aktualne vijesti, Građevinski odsjek, Odbrane radova | pročitana 1444 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 16.09.2016 godine u 10 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Melihe Džafić, bachelera građevine na temu: "PROBLEMATIKA INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH I GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA PRILIKOM IZGRADNJE TUNELA VIJENAC NA KORIDORU VC" ...

Odbrana magistarskog/master rada kandidata Okugić Huseina, BSc. drađevinarstva
Objavljena u Četvrtak, 21.04.2016 u 23:40 u kategorijama Aktualne vijesti, Građevinski odsjek, Vijesti | pročitana 1464 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 14.05.2016 godine u 11 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Okugić Huseina, bachelera drađevinarstva na temu: "OPTIMIZACIJA PROJEKTNIH RJEŠENJA PREDNAPREGNUTIH MONTAŽNIH HALA SA ASPEKTA UPOTREBLJIVOSTI I TRAJNOSTI...

Konferencija o komunalnom otpadu
Objavljena u Srijeda, 09.03.2016 u 12:45 u kategorijama Vijesti, Aktualne vijesti, Građevinski odsjek | pročitana 902 puta |

Tehnički fakultet u Bihaću i časopis Komunal organiziraju Konferenciju o komunalnom otpadu i komunalnoj infrastrukturi, koja će se održati 11.03.2016. u Bihaću u Hotelu Park.

Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Aldijane Mahmić, BSc. gr.
Objavljena u Četvrtak, 03.03.2016 u 10:11 u kategorijama Aktualne vijesti, Građevinski odsjek, Vijesti, Odbrane radova | pročitana 1134 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 31,03,2016 godine u 12 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Aldijane Mahmić, bachelera građevinarstva na temu: "KORIŠTENJE RAZLIČITIH AGREGATA U CILJU POSTIZANJA OPTIMALNIH SVOJSTAVA...

Strana 1 od 4 pp1234pp