[ Prijava ]
Objavljen u Utorak, 05.07.2022 u 09:19, prije 9 mjeseci 1 dana 1 sati 8 minuta 27 sekunde
Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u 2022/23.

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika akademskoj 2022/2023. godini kao i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa su u zasebnom pdf-dokumentu.

Info blok
Univerzitet u Bihaću