[ Prijava ]
Objavljen u Srijeda, 02.11.2022 u 12:34, prije 1 godina 3 mjeseci 3 sedmica 3 dana 4 sati 6 minuta 52 sekunde
Odbrana doktorske disertacije, Bajramović Ermin dipl.ing.maš

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 02. decembra 2022. godine u 13:30 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka  kandidata Ermina Bajramovića, dipl.ing.maš  na temu:


„Istraživanje uticaja promjenjivih opterećenja na proces inicijacije i rasta prsline kod zavarenih čeličnih konstrukcija“ ,   pred komisijom: 
                
Predsjednik:
Prof.dr. Zijah Burzić,   
Članovi:
Prof.dr. Dženana Gačo, mentor,  
Prof.dr. Fadil Islamović, član, 
Prof.dr. Mersida Manjgo, član, 
Prof.dr. Damir Hodžić, član. 
Za zamjenskog člana se imenuje:
Prof.dr. Atif Hodžić

Doktorski rad  može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb Bihać i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću.
Pristup odbrani je slobodan.

Info blok