[ Prijava ]
Mašinski odsjek
Strana 1 od 4 pp1234pp
Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Huseina Rošića, dipl.ing.maš
Objavljena u Srijeda, 24.01.2018 u 09:52 u kategorijama Vijesti, Aktualne vijesti, Odbrane radova, Mašinski odsjek | pročitana 834 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 10. februara 2018. godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr. Huseina Rošića, dipl.ing.maš. na temu: "Dinamička reanaliza strukture alatnih mašina”....

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA DRUGOG (II) CIKLUSA STUDIJA akad. 2016/2017. godine
Objavljena u Petak, 10.02.2017 u 13:12 u kategorijama Mašinski odsjek, Aktualne vijesti, Drvnoindustrijski odsjek, Vijesti, Građevinski odsjek, Tekstilni odsjek, Elektrotehnički odsjek | pročitana 1857 puta |

Upis kandidata u prvi demestar drugog ciklusa studija, na svim odsjecima, vršit će se od 20.02. do 23.02.2017. godine u studentskoj službi fakulteta ....

Odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Sanela Gredelja
Objavljena u Utorak, 13.12.2016 u 12:46 u kategorijama Aktualne vijesti, Mašinski odsjek, Vijesti | pročitana 923 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 21. januara 2017. godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr.sc. Sanela Gredelja, dipl.ing.maš., na temu: "Istraživanje utjecaja vibracija obradnih sistema na stohastično i haotično ponašanje procesa obrade" .....

Odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Sanela Buljubašića
Objavljena u Ponedeljak, 12.12.2016 u 10:08 u kategorijama Mašinski odsjek, Aktualne vijesti, Vijesti | pročitana 920 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 20. januara 2017. godine u 10 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr.sc. Sanela Buljubašića, dipl.ing.maš., na temu: "Pouzdanost sistema vodosnabdjevanja projektovanog po principima fraktala” .....

Odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sc. Damira Hodžića
Objavljena u Utorak, 11.10.2016 u 09:01 u kategorijama Mašinski odsjek, Odbrane radova, Aktualne vijesti, Vijesti | pročitana 1606 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 12. novembra 2016. godine u 10 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr.sc. Damira Hodžića, dipl.ing.maš., na temu: "Numeričko-eksperimentalna analiza izvijanja plastične preklopive ambalaže”. .....

Objava odbrane doktorata mr. sci Mirzeta Beganovića
Objavljena u Četvrtak, 03.03.2016 u 10:12 u kategorijama Aktualne vijesti, Mašinski odsjek, Odbrane radova, Vijesti | pročitana 1557 puta |

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 26.marta 2016.godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata mr. sc. Mirzeta Beganovića, dipl.ing.maš., na temu: "Eksperimentalno-numerička analiza i matematičko modeliranje kritične krutosti prstena cijevi od kompozitnih materijala”.

Obavijest o stipendijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Repulike Slovenije za akademsku 2016/17 godinu.
Objavljena u Četvrtak, 07.01.2016 u 08:49 u kategorijama Tekstilni odsjek, Građevinski odsjek, Aktualne vijesti, Elektrotehnički odsjek, Mašinski odsjek, Drvnoindustrijski odsjek, Vijesti | pročitana 1981 puta |

Centar za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS) za akademsku 2016/17 godinu nudi za državljane Bosne i Hercegovine 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Republici Sloveniji.

Obuka studenata i nastavnika za korištenje informacionog sistema TFB 2015/16 GODINE
Objavljena u Petak, 04.12.2015 u 10:06 u kategorijama Aktualne vijesti, Elektrotehnički odsjek, Mašinski odsjek, Drvnoindustrijski odsjek, Građevinski odsjek, Vijesti, Tekstilni odsjek | pročitana 1720 puta |

Dana 07.12. 2015 godine će se održati obuka za studente TFB po satnici koja je utvrđena, a u srijedu 09.12.2015 će se izvršiti obuka nastavnika. PROČITAJTE ČITAV ČLANAK ZA DETALJE SATNICE I PROSTORIJE GDJE ĆE SE OBUKA VRŠITI!

OBAVIJEST Nadoknada nastave
Objavljena u Utorak, 27.10.2015 u 10:01 u kategorijama Mašinski odsjek, Aktualne vijesti, Drvnoindustrijski odsjek, Elektrotehnički odsjek, Vijesti, Građevinski odsjek, Tekstilni odsjek | pročitana 1745 puta |

U subotu 31.10.2015 godine će se održati redovna nastava za ponedjelak 5.10.2015 godine, prema rasporedu.

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos docenta za užu naučnu oblast Opšte mašinstvo-konstrukcije, 1 izvršilac
Objavljena u Utorak, 27.10.2015 u 09:50 u kategorijama Vijesti, Mašinski odsjek, Aktualne vijesti | pročitana 1094 puta |

Na osnovu člana 85. Zakona o visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 8/09) i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Tehničkog fakulteta u Bihaću broj: 01-1183 od 12.10.2015. godine, raspisuje se JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos docenta za užu naučnu oblast Opšte mašinstvo-konstrukcije, 1 izvršilac

Strana 1 od 4 pp1234pp