[ Prijava ]
Van. prof. dr Damir Hodžić

Damir Hodžić, rođen je 21.01.1976. godine u Banjaluci. Osnovnu školu završio je u Banjaluci a srednju u Bihaću. U septembru 1999. godine upisao je Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, mašinski smjer, a u januaru 2004. godine je diplomirao i stekao zvanje diplomirani inžinjer mašinstva.  Od marta 2004. godine do danas zaposlen je na Tehničkom fakultetu u Bihaću. Magistrirao je 2009. godine a doktorirao 2016. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Trenutno je izabran u akademsko zvanje vanrednog profesora na užu naučnu oblast Mehanika. Izabran je na poziciju prodekana za nastavu i studentska pitanja na Tehničkom fakultetu Bihać od februara 2017. Aktivno piše i govori engleski i njemački jezik. Autor je i koautor na 61 objavljenom radu na međunarodnim naučnim simpozijima i konferencijama te časopisima, autor tri univerzitetske knjige i 4 univerzitetske skripte te učesnik na 13 domaćih i međunarodnih naučnih projekta.

Damir Hodžić, was born on January 21, 1976. years in Banja Luka. He finished elementary school in Banja Luka and the High School in Bihać. In September 1999, he enrolled at the Technical Faculty of the University of Bihać, Department of Mechanical Engineering, and in January 2004 he graduated and obtained the title of graduate mechanical engineer. From March 2004 until today, he has been employed at the Technical Faculty in Bihać. He received his master's degree in 2009 and his doctorate in 2016 at the Technical Faculty of the University of Bihać. He is currently elected to the academic title of associate professor in the narrower scientific field of Mechanics. He was elected to the position of Vice Dean for Teaching and Student Affairs at the Technical Faculty of Bihać from February 2017. He actively writes and speaks English and German. He is the author and co-author of 61 published papers at international scientific symposia and conferences and journals, the author of three university books and 4 university scripts and a participant in 13 domestic and international scientific projects.Edukacija i akademske titule / Education
STEPEN NAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija
PhD Thesis
„Numeričko eksperimentalna analiza izvijanja plastične preklopive ambalaže“, 12.11.2016. godine, Tehnički fakultet Bihać - Univerzitet u Bihaću
Magistar nauka, teza
Master Thesis
„Dinamičko–matematički model kontaktnih elemenata pri montaži industrijskim robotom", 30.10.2009. godine, Tehnički fakultet Bihać - Univerzitet u Bihaću
Diplomski studij
Diploma Thesis
„Modeliranje i simuliranje industrijskih robota sofisticiranim metodama”, 20.01.2004. godine, Tehnički fakultet Bihać - Univerzitet u Bihaću

Curriculum vitae
Bosanski: CV_DamirHodzic_bos.pdf
English: CV_DamirHodzic_engl.pdf

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 7894 puta