[ Prijava ]
Nastavni plan i program (I ciklus) - Elektrotehnički odsjek

I GODINA - I SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MATEMATIKA I 3 3 45 45 7 OBAVEZNI
2. UVOD U PROGRAMIRANJE 2 2 30 30 6 OBAVEZNI
3. FIZIKA I 2 3 30 45 5 OBAVEZNI
4. ELEKTROTEHNIKA I 3 3 45 45 7 OBAVEZNI
5. INŽINJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA 1 2 15 30 5 OBAVEZNI

I GODINA - II SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MATEMATIKA II 3 3 45 45 7 OBAVEZNI
2. ELEKTROTEHNIKA II 3 3 45 45 7 OBAVEZNI
3. FIZIKA II 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA 2 3 30 45 7 OBAVEZNI
5. STRANI JEZIK 1 1 15 15 4 OBAVEZNI

II GODINA - III SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MATEMATIKA III 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. OBJEKTNO-ORJENTISANO PROGRAMIRANJE 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. OPERATIVNI SISTEMI 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. ELEKTRONIKA I 2 3 30 45 6 OBAVEZNI
5. OSNOVE PROGRAMSKOG JEZIKA JAVA 2 3 30 45 5 OBAVEZNI
6. STRUČNI STRANI JEZIK 1 1 15 15 4 OBAVEZNI

II GODINA - IV SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. UVOD U MATLAB 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
2. OBRADA DIGITALNIH SIGNALA 3 4 45 60 6 OBAVEZNI
3. ARHITEKTURA RAČUNARA 2 2 45 60 7 OBAVEZNI
4. ELEKTRONIKA II 3 2 45 30 5 OBAVEZNI
5. BAZE PODATAKA 2 2 30 0 2 OBAVEZNI
6. TEORIJA VJEROVATNOĆE I STATISTIKA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
7. PRAKTIČNA NASTAVA - - - - - OBAVEZNI

III GODINA - V SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. DIGITALNA ELEKTRONIKA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. INTERNET PROGRAMIRANJE 1 2 15 30 4 OBAVEZNI
3. MODELOVANJE I SIMULACIJA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
4. AUTOMATSKO UPRAVLJANJE I 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
5. OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
6. TEORIJA INFORMACIJA I KODOVANJE 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
7. IZBORNI PREDMETI - LISTA A 4 IZBORNI

III GODINA - VI SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. INTELIGENTNI SISTEMI 2 3 30 45 6 OBAVEZNI
2. OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. AUTOMATSKO UPRAVLJANJE II 2 3 30 45 6 OBAVEZNI
4. RAČUNARSKE MREŽE 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
5. PRAKTIČNA NASTAVA - - - - - OBAVEZNI
6. IZBORNI PREDMETI - LISTA B 4 IZBORNI
7. IZBORNI PREDMETI - LISTA B 4 IZBORNI

IV GODINA - VII SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA I EKSPERTNI SISTEMI 2 3 30 45 6 OBAVEZNI
2. MULTIMEDIJALNI SISTEMI 1 2 15 30 5 OBAVEZNI
3. EKONOMIKA I MENADŽMENT 2 1 30 15 4 OBAVEZNI
4. NAPREDNE TEHNIKE INTERNET PROGRAMIRANJA 1 3 15 45 5 OBAVEZNI
5. IZBORNI PREDMETI - LISTA C 5 IZBORNI
6. IZBORNI PREDMETI - LISTA C 5 IZBORNI

IV GODINA - VIII SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. PROJEKTOVANJE MIKROPROCESORSKIH SISTEMA 2 3 30 45 5 OBAVEZNI
2. SISTEMI U REALNOM VREMENU 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. RAČUNARSKO VOĐENJE PROCESA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. ZAVRŠNI RAD - - - - 7 OBAVEZNI
5. IZBORNI PREDMETI - LISTA D 4 IZBORNI
6. IZBORNI PREDMETI - LISTA D 4 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA A


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. SOFTVERSKO INŽENJERSTVO 1 2 15 30 4 IZBORNI
2. ELEKTRONSKO POSLOVANJE 1 2 15 30 4 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA B


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. RAČUNARSKA GRAFIKA I ANIMACIJA 2 2 30 30 4 IZBORNI
2. OPERACIONA ISTRAŽIVANJA 2 2 30 30 4 IZBORNI
3. SIGURNOST RAČUNARSKIH SISTEMA 2 2 30 30 4 IZBORNI
4. WEB DIZAJN 2 2 30 30 4 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA C


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. OPTIMIZACIONE METODE U ELEKTROTEHNICI 2 2 30 30 5 IZBORNI
2. OBJEKTNO ORIJENTIRANE BAZE PODATAKA 2 2 30 30 5 IZBORNI
3. DIGITALNI SISTEMI 2 2 30 30 5 IZBORNI
4. KONKURENTNO PROGRAMIRANJE 2 2 30 30 5 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA D


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. SISTEMSKO PROGRAMIRANJE 2 2 30 30 4 IZBORNI
2. NAPREDNI ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA 2 2 30 30 4 IZBORNI
3. OBRADA I ANALIZA DIGITALNE SLIKE 2 2 30 30 4 IZBORNI
4. ROBOTIKA I AUTOMATIZACIJA 2 2 30 30 4 IZBORNI
5. POSLOVNO PRAVO 2 2 30 30 4 IZBORNI

Info blok