[ Prijava ]
Objavljen u Utorak, 07.03.2023 u 13:16, prije 1 godina 4 mjeseci 2 sedmica 3 dana 23 sati 43 minuta 18 sekunde
Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Nejre Mesić, BA matematike i informatike

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 31.03.2023. godine u 15:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Nejre Mesić, BA matematike i informatike na temu: 
"GEOMETRIČNE DIGITALNE FOTOGRAFIJE KULTURNIH ZNAMENITOSTI GRADA CAZINA U FUNKCIJI EDUKACIJE UPOTREBOM WEB APLIKACIJE" 

pred komisijom:

    prof.dr. Dušanka Bundalo, predsjednik komisije,   
    van.prof.dr. Jasna Hamzabegović, mentor,
    van.prof.dr. Emina Junuz, član,

Info blok