[ Prijava ]
Amel Toroman, dipl. ing. el.

Amel Toroman rođen je 28.07.1986. godine u Bosanskoj Krupi. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio je u Bihaću, nakon čega se 2005. godine upisao na Tehnički fakultet u Bihaću, odsjek Elektrotehnika smjer Informatika. Diplomirao je 22.01.2011. godine na Tehničkom fakultetu u Bihaću, na istom fakultetu je 01.12.2012. upisao i magistarski/master studij. Tokom studija postigao zapažane rezultate, te dva puta dobitnik nagrade za najuspješnijeg studenta Univerziteta u Bihaću od strane Bošnjačkog instituta, fondacije Adil-beg Zulfikarpašića u Sarajevu. Zaposlen na Tehničkom fakultetu od decembra 2014. godine na radno mjesto asistenta, a u nastavnom procesu na Tehničkom fakultetu i Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Bihaću angažovan od decembra 2011. godine.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Diplomski studij “RAČUNARSKI SISTEMI U REALNOM VREMENU I NJIHOVA PRIMJENA”, Tehnički fakultet Bihać, 22.01.2011.

Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:VIŠI ASISTENTI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 6621 puta