[ Prijava ]
Objavljen u Utorak, 12.07.2016 u 09:12, prije 2 godina 11 mjeseci 2 sedmica 3 dana 2 sati 20 minuta 2 sekunde
Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Meliha Džafić, BSc. građevine.

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 16.09.2016 godine u 10 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Melihe Džafić, bachelera građevine na temu: "PROBLEMATIKA INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH I GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA PRILIKOM IZGRADNJE TUNELA VIJENAC NA KORIDORU VC" 


pred komisijom:

    Van. prof. dr. Dženana Gačo, predsjednik,   
    Red.prof. dr. Branko Božić, mentor    
    Doc. dr.Edis Softić, clan
    

Info blok
Univerzitet u Bihaću