[ Prijava ]
Objavljen u Srijeda, 13.10.2021 u 08:36, prije 2 godina 4 mjeseci 2 sedmica 9 sati 31 minuta 14 sekunde
Odbrana Projekta doktorske disertacije kandidata Ermina Bajramovića, dipl.ing.maš.Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 12. novembra 2021. godine u 14 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana Projekta doktorske disertacije  kandidata Ermina Bajramovića, dipl.ing.maš. pod nazivom:

„Istraživanje uticaja promjenljivih opterećenja na proces inicijacije i rasta prsline kod zavarenih čeličnih konstrukcija“
pred komisijom:   


              
Predsjednik: Red.prof.dr. Zijah Burzić,
Vojno-tehnički institut u Beogradu,  

Članovi: Van.prof.dr. Dženana Gačo, potencijalni mentor,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,   

Red.prof.dr. Fadil Islamović, član, 
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,

Red.prof.dr. Mersida Mango, član,
Mašinski fakultet Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru,

Van.prof.dr. Damir Hodžić, član,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.  

Projekat doktorske disertacije  može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb Bihać, web stranici Univerziteta u Bihaću i Tehničkog fakulteta u Bihaću.
Eventualne primjedbe i sugestije dostaviti na protokol Tehničkog fakulteta do 11.11.2021.godine.

Tekst objave možete preuzeti sa sljedećeg linka:
OdbranaProjektadoktorskedisertacije kandidataErminaB.pdf ,
a projekt doktorske disertacije sa sljedećeg linka: 
projekatDocDisertEBajramovic.PDF

Info blok