[ Prijava ]
ERASMUS+ SmartWB
Objavljen u Četvrtak, 23.12.2021 u 08:34, prije 1 godina 5 mjeseci 2 sedmica 5 dana 9 sati 21 minuta 1 sekunde
Odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Dalile Demirović, BA građevine

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 24.12.2021 godine u 12:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatkinje Dalile Demirović, BA građevine 
na temu: "UPRAVLJANJE PROJEKTOM ENERGETSKE OBNOVE STAMBENE ZGRADE" 

pred komisijom:

    van.prof.dr. Sanin Džidić, predsjednik komisije,   
    van.prof.dr. Aida Husetić, mentor,
    doc.dr. Šefil Behrem, član,

Info blok