[ Prijava ]
Objavljen u Utorak, 23.07.2019 u 13:10, prije 1 godina 11 mjeseci 15 sati 21 minuta 28 sekunde
PONOVLJENI KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA 2019/2020

Tekst konkursa možete preuzeti sa sljdećeg linka: PONOVLJENI KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA 2019-2020_fv.pdf

Info blok
Univerzitet u Bihaću