[ Prijava ]
O fakultetu
Institut fakulteta

Institut TFB je naučno istraživačka radna jedinica preko koje nastavnici i saradnici Fakulteta, naučni i stručni saradnici iz Instituta i saradnici iz drugih organizacija obavljaju naučno istraživačku djelatnost u cilju unapređenja i razvijanja naučno istraživačkog rada kao i primjene dostignuća nauke i tehnike u praksi. Pripremu i utvrđivanje programa naučno istraživačkog rada i praćenja njihovog ostvarenja vrši Naučno vijeće Instituta. 
Operativni dio poslova na realizaciji ugovorenih naučno istraživačkih projekata se odvija preko poslovnog kolegija. Radom Instituta TFB rukovodi direktor Instituta. Naučno istraživačka i druga djelatnost se obavlja u ZAVODIMA fakulteta:

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:INSTITUT, FAKULTET
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 30450 puta