[ Prijava ]
Voditelji odsjeka i studija

Građevinski odsjek
Van.prof. dr. Edis Softić
Tekstilni odsjek
Van.prof. dr. Edin Fatkić
Drvnoindustrijski odsjek
Doc. dr. Ekrem Nezirević
Elektrotehnički odsjek
Doc. dr. Edin Mujčić
Mašinski odsjek
Doc. dr. Razija Begić
Voditelj II ciklusa studija
Doc. dr. Seid Žapčević


Odsjekom rukovodi Voditelj studijskog odsjeka. Voditelja studijskog odsjeka imenuje i razrješava dekan na prijedlog većine članova odsjeka i uz prethodnu saglasnost NNV-a, na period od 1 (jedne) godine, a iz reda nastavnika ili saradnika izabranih u naučno-nastavna, odnosno umjetničko-nastavna zvanja, koji su u radnom odnosu na fakultetu/Univerzitetu sa punim radnim vremenom.

Voditelj odsjeka može biti razriješen dužnosti na prijedlog najmanje jedne trećine članova Odsjeka, dekana i nadpolovične većine članova NNV-a.

Za svoj rad voditelj odsjeka odgovoran je dekanu i NNV fakulteta

Info blok
Univerzitet u Bihaću