[ Prijava ]
Certifikaciono tijelo

Kako bismo zaštitili korisnike naših servisa, neophodno je da svaka ozbiljna ustanova ima uspostavljeno certifikaciono tijelo koje se brine o autorizaciji, autentifikaciji, te tajnosti podataka koji se distribuiraju unutar ustanove. Ovo tijelo osigurava svojim korisnicima da preko nesigurnih mreža kao što je Internet razmjenjuju podatke primjenom kriptografije zasnovane na javnom i tajnom ključu.Certifikaciono tijelo je zaduženo za izdavanje digitalnih certifikata koji identifikuju određenu ustanovu, servis ili osobu, te se u sastavnom dijelu tog certifikata nalazi i javni ključ koji se koristi pri enkripciji podataka prije njihovog slanja entitetu kojeg dati certifikat identifikuje. Zatim, entitet primljene podatke dekriptira korištenjem svog tajnog ključa. Ovim je osigurano da se podaci prenose u šifriranom obliku preko nesigurne mreže. Na sljedećoj slici je ilustrirana PKI infrastruktura „Univerziteta u Bihaću“:

Na sljedećem linku možete preuzeti digitalne certifikate i uputstvo za njihovu instalaciju:

Info blok