[ Prijava ]
Organi fakulteta
Strana 1 od 1 pp1pp
Certifikaciono tijelo
Objavljena u Ponedeljak, 26.05.2014 u 22:26 u kategorijama Službe, Fakultet, Organi fakulteta | pročitana 5205 puta |

Kako bismo zaštitili korisnike naših servisa, neophodno je da svaka ozbiljna ustanova ima uspostavljeno certifikaciono tijelo koje se brine o autorizaciji, autentifikaciji, te tajnosti podataka koji se distribuiraju unutar ustanove. Ovo tijelo osigurava svojim korisnicima da preko nesigurnih mreža k...

Ured za projekte i međunarodnu saradnju
Objavljena u Četvrtak, 24.01.2013 u 12:32 u kategorijama Fakultet, Organi fakulteta, Naučno istraživački rad | pročitana 29585 puta |

Voditelj ureda Mr. Damir Hodžić Sekretar ureda Amel Džanić, dipl. ing. el. Ured za projekte i međunarodnu suradnju Tehničkog fakulteta u Bihaću osniva se sa ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa sa univerzitetima i ostalim srodnim ustanovama u Europi i svijetu kao i u cilju ko...

Voditelji odsjeka i studija
Objavljena u Srijeda, 21.11.2012 u 16:34 u kategorijama Fakultet, Organi fakulteta | pročitana 35151 puta |

Građevinski odsjek Doc. dr. Edis Softić Tekstilni odsjek Doc. dr. Edin Fatkić Drvnoindustrijski odsjek Doc. dr. Ekrem Nezirević Elektrotehnički odsjek Doc. dr. Edin Mujčić Mašinski odsjek Doc. dr. Razija Begić Voditelj II ciklusa studija Doc. dr. Seid Žapčević Odsjekom rukovodi Voditelj studijskog o...

Prodekani
Objavljena u Srijeda, 21.11.2012 u 15:55 u kategorijama Fakultet, Organi fakulteta | pročitana 34480 puta |

Prodekan za nastavu i studentska pitanja Doc. dr. Damir Hodžić Prodekan za naučno istraživački rad Doc. dr. Fatka Kulenović Dekan organizuje i rukovodi radom i predstavlja i zastupa organizacionu jedinicu Univerziteta, a posebno: saziva i predsjedava sjednicama naučno-nastavnog vijeća odnosno umjetničk...

Dekan
Objavljena u Srijeda, 21.11.2012 u 15:35 u kategorijama Fakultet, Organi fakulteta | pročitana 33925 puta |

Van.prof. dr Atif Hodžić Dekan organizuje i rukovodi radom i predstavlja i zastupa organizacionu jedinicu Univerziteta, a posebno: saziva i predsjedava sjednicama naučno-nastavnog vijeća odnosno umjetničko-nastavnog vijeća organizacione jedinice; predlaže Rektoru unutrašnju organizaciju i sistema...

Nastavno-naučno vijeće
Objavljena u Srijeda, 21.11.2012 u 14:20 u kategorijama Fakultet, Organi fakulteta | pročitana 31896 puta |

Nastavno-naučno vijeće Tehničkog fakulteta broji 33 člana: .

Strana 1 od 1 pp1pp