[ Prijava ]
Objavljen u Utorak, 16.04.2013 u 09:29, prije 11 godina 2 mjeseci 1 sedmica 3 dana 15 sati 56 minuta 57 sekunde
Infoservis - Tehnički fakultet Bihać

Tehnički fakultet Bihać već sedam godina radi na razvoju i nadogradnji informacionog sistema kojeg koriste zaposlenici i studenti fakulteta radi poboljšanja kvaliteta izvođenja naučno nastavnog procesa. Dokaz tome je treća generacija studenata koja sve svoje obaveze, vezane za administraciju, obavljaju preko informacionog sistema fakulteta. Krajem zimskog semestra ove godine sistem je nadograđen sa još dva moderna servisa:
  • IM servis
  • Online prijava završnih radova

Po uzoru na IM (eng. Instant Messaging) servise koje koriste društvene mreže (Facebook, Google Plus,...), informacioni sistem Tehničkog fakulteta omogućio je svojim korisnicima da u svakom trenutku razmjenjuju poruke direktno sa ostalim online korisnicima.


Online prijava završnih radova je nova u nizu automatiziranih procedura fakulteta koje pružaju studentima mogućnost da svoje administrativne obaveze po pitanju prijave završnog rada obave u kompletnosti bez direktnog prisustva na fakultetu, te prate u kojoj je fazi trenutno njihova prijava. Ovaj servis dalje omogućava studentskoj službi da dobije kompletnu dokumentaciju vezanu za prijavu, formiranje komisije, te rješenja o izradi završnog rada.Info blok