[ Prijava ]
Službe
Strana 1 od 1 pp1pp
Certifikaciono tijelo
Objavljena u Ponedeljak, 26.05.2014 u 22:26 u kategorijama Službe, Fakultet, Organi fakulteta | pročitana 4426 puta |

Kako bismo zaštitili korisnike naših servisa, neophodno je da svaka ozbiljna ustanova ima uspostavljeno certifikaciono tijelo koje se brine o autorizaciji, autentifikaciji, te tajnosti podataka koji se distribuiraju unutar ustanove. Ovo tijelo osigurava svojim korisnicima da preko nesigurnih mreža k...

Infoservis - Tehnički fakultet Bihać
Objavljena u Utorak, 16.04.2013 u 10:18 u kategorijama Aktualne vijesti, Fakultet, Službe | pročitana 14075 puta |

Tehnički fakultet Bihać već sedam godina radi na razvoju i nadogradnji informacionog sistema kojeg koriste zaposlenici i studenti fakulteta, radi poboljšanja kvaliteta izvođenja naučno nastavnog procesa. Dokaz tome je treća generacija studenata koja sve svoje obaveze, vezane za administraciju, ...

Pravna služba
Objavljena u Utorak, 20.11.2012 u 19:40 u kategorijama Službe | pročitana 26076 puta |

Kontakt: Jusuf Bejtović Tel.: +387 37 226 - 271 Pravna služba radi sa strankama svakim radnim danom od 08 h do 15 h.

Studentska služba
Objavljena u Nedelja, 11.11.2012 u 09:48 u kategorijama Službe | pročitana 29507 puta |

Kontakt: Indira Piralić, Marijana Hadžalić. Tel.: +387 37 226 - 271 Studentska služba radi sa strankama ponedeljkom, utorkom i četvrtkom od 11 h do 13 h.

Osiguranje kvaliteta
Objavljena u Nedelja, 11.11.2012 u 09:47 u kategorijama Službe | pročitana 25523 puta |

Kontakt: Esad Bajramović Tel.: +387 37 226 - 271 Služba osiguranja kvaliteta radi sa strankama svakim radnim danom od 08 h do 15 h.

Skriptarnica
Objavljena u Nedelja, 11.11.2012 u 09:41 u kategorijama Službe | pročitana 23002 puta |

Kontakt: Rasema Remić Tel.: +387 37 226 - 271 Skriptarnica radi sa strankama svakim radnim danom od 08 h do 15 h.

Tehnička služba
Objavljena u Nedelja, 11.11.2012 u 09:39 u kategorijama Službe | pročitana 25248 puta |

Kontakt: Maida Galić Tel.: +387 37 226 - 273 Tehnička služba radi sa strankama svakim radnim danom od 08 h do 15 h.

Biblioteka
Objavljena u Nedelja, 11.11.2012 u 09:22 u kategorijama Službe | pročitana 25614 puta |

Kontakt: Aida Topić Tel.: +387 37 226 - 271 Biblioteka je osnovana osnivanjem Više mašinske škole 1975. godine. Trenutno posjeduje oko 6500 knjiga (stručna literatura, diplomski radovi, magistarski radovi, doktorske disertacije, itd.)  Biblioteka radi sa strankama svakim radnim danom od 08 h do 15 h...

Ekonomsko-financijska služba
Objavljena u Nedelja, 11.11.2012 u 09:13 u kategorijama Službe | pročitana 25237 puta |

Kontakt: Emira Bakrač Tel.: +387 37 226 - 271 Ekonomsko-financijska služba radi sa strankama svakim radnim danom od 08 h do 15 h.

Strana 1 od 1 pp1pp