[ Prijava ]
doc. dr. Šefik Behrem

Rođen je 25.11.1964. godine u Orašcu opština Bihać. Osnovnu školu završio 1979. godine u Orašcu. Srednju Mašinsko tehničku školu završio u Bihaću 1983.godine. Po završetku srednje škole upisao se na Fakultet tehničkih nauka, smjer Hidropneumatska tehnika u Novom Sadu, na kojem je diplomirao 1997.godine.Od 1998. godine radi , kao asistent, na Tehničkom fakultetu Bihaću.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza"Određivanje brzine ohlađivanja cilindrične sonde u različitim rashladnim sredstvima", 20.12.2003.god., Tehnički fakultet Bihać
Diplomski studij14.11.1997.god., Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Naučno istraživački rad
Podatke o naučno-istraživačkom radu možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:VIŠI ASISTENTI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 5393 puta