[ Prijava ]
Mr. Zijad Mustedanagić

Rođen 26.08.1954. godine u Bosanskoj Krupi. Osnovnu školu završio u Bosanskoj Otoci, a gimnaziju »Veselin Masleša« u Bosanskoj Krupi 1973. godine.Iste godine upisao Mašinski fakultet u Banja Luci, koji uspješno završava na usmjerenju »Automatizacija proizvodnje«. Po završetku fakulteta zapošljava se u SOUR »RMK« Zenica, RO »Krajinametal« Bihać, OOUR-a »TPM« Bosanska Krupa. Stručni ispit za projektante i radnike koji neposredno rukovode građenjem objekata položio 1985.godine u Zagrebu. Na Mašinskom fakultetu u Bihaću zapošljava se 1996. godine.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza"Primjena metode grupne tehnologije u maloserijskoj proizvodnji", 24.06.1998.god., Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Diplomski studij18.03.1983.god., Mašinski fakultet u Banja Luci

Naučno istraživački rad
Podatke o naučno-istraživačkom radu možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:VIŠI ASISTENTI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 4966 puta