[ Prijava ]
doc. dr. Fatka Kulenović

Fatka Kulenović rođena je u Bihaću 20 januara 1971 godine. Osnovnu školu i Gimnaziju smjer matematičko-fizičko-računarski završila je u Bihaću s odličnim uspjehom. Nakon srednje škole upisala je i uspješno završila Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, smjer profesor matematike i informatike. Nakon toga je zasnovala radni odnos na Mašinskom fakultetu (sadašnji Tehnički fakultet) 15.06.1996. Upisala je postdiplomski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i uspješno odbranila magistarski rad 30.08.2004. i stekla zvanje magistra matematičkih nauka.
Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i na Senatu Univerziteta u Sarajevu prihvaćena joj je podobnost kao kandidata i tema doktorske disertacije pod nazivom "Metode matematičkog programiranja za rješavanje lokacijskih i alokacijskih problema" pa shodno tome trenutno radi na izradi svoje doktorske disertacije.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Magistar nauka, teza"Optimizacija na grafu i njena primjena u tehnici", 30.08.2004., Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
Diplomski studij05.06.1996..god., Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Naučno istraživački rad
Podatke o naučno-istraživačkom radu možete pogledati na sljedećem linku.

Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:VIŠI ASISTENTI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 7486 puta