[ Prijava ]
doc. dr. Ekrem Nezirević

Dr.sc.Ekrem Nezirević, rođen je 07.10.1955.god. u Bihaću, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje .
Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979.godine. Oko 28 godina je radio u privredi i to na poslovima : rukovodilac tehničke kontrole, tehnolog u proizvodnji, rukovodilac tehničke pripreme, tehnički direktor i direktor fabrike masivnog namještaja, zatim inženjer u razvoju novih tehnologija, rukovodilac sektora razvoja, direktor “Energetike transporta i održavanja” i generalni direktor u Šipad “BINA” d.o.o.Bihać.
Nakon toga radio je kao inžinjer za razvoj novih tehnologija u Šipad Holding d.d. Sarajevo, generalni direktor u DD Šipad Eksport-Import Sarajevo i direktor „Slobodna zona USK-a“ d.o.o. Bihać.
Paralelno sa radom u privredi je radio i kao spoljni saradnik u srednjem i visokom obrazovanju.
Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću je pohađao postdiplomski studij-smjer: „Savremene proizvodne tehnologije“ i magistrirao 14.07.2008.god. Od 01.01.2009.godine stalno je zaposlen na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija„Modeliranje i simulacija sile presovanja procesa obrade osnosimetričnih izradaka od uslojenog drveta”,11.12.2012. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
Magistar nauka, teza„Doprinos računarskom modeliranju i konstruiranju alata za savijanje detalja namještaja”,14.07.2008. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
Diplomski studij15.04.1979.god. Mašinski fakultet u Sarajevu

Naučno istraživački rad
Podatke o naučno-istraživačkom radu možete pogledati na sljedećem linku.

Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 6009 puta