[ Prijava ]
Doc.dr. Aladin Crnkić

Aladin Crnkić je rođen 23.4.1987. godine u Bihaću. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Bihaću s odličnim uspjehom. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću upisuje 2005. godine, smjer Matematika i informatika. Diplomski studij završava 2009. godine s prosječnom ocjenom 8.86. U toku studija dobivao je mnoge pohvale i priznanja, a najveće je priznanje od Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja. U aprilu 2010. godine upisuje magistarske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, smjer Matematika i informatika. Magistarski studij završava 2013. godine s prosječnom ocjenom 8.86. Magistarski rad iz područja Diferentnih jednačina je odbranio pod mentorstvom prof. dr. Dževada Burgića. Od 2013. godine je student doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Matematika gdje počinje saradnju s prof. dr. Vladimirom Jaćimovićem. Doktorsku disertaciju iz područja Matematičke fizike je odbranio 2.7.2019. godine i stekao zvanje doktora matematičkih nauka. Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću je zaposlen od oktobra 2011. godine kao saradnik u nastavi. Oženjen je i otac dva dječaka.


Edukacija i akademske titule / Education
STEPEN NAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija
PhD Thesis
„KOLEKTIVNO PONAŠANJE I SAMOORGANIZACIJA U MREŽAMA POVEZANIH OSCILATORA“, 2.7.2019. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore
Magistar nauka, teza
Master Thesis
„DINAMIKA MONOTONIH I ANTIMONOTONIH RACIONALNIH SISTEMA DIFERENTNIH JEDNADŽBI“, 16.5.2013. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici
Diplomski studij
Diploma Thesis
„UNAPRIJEĐENE PREZENTACIJE NASTAVNOG SADRŽAJA PRIMJENOM NAJMODERNIJIH PROGRAMERSKIH TEHNOLOGIJA“, 4.9.2009. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Curriculum vitae
BosanskiCV_Aladin_Crnkic_bos
English:     CV_Aladin_Crnkic_eng Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 7669 puta